RUTES URBANES
- RUTA PER LA VILA

RUTES PELS VOLTANTS

- RUTA PEL RIU

SENDERS D'ONTINYENT
- GR-7
- SENDA DEL BARRANC
  DELS TARONGERS
- ENGINYERS-COVALTA
- ENGINYERS-L'OMBRIA
- SENDA DE L'ALBA
- ALBA-
POU L'OLLETA
- POU L'OLLETA-
  POU CLAR
- SENDA SANT ESTEVE
- COVA DE L'AVERN
- SENDA DEL PAS DE
L'ASE
- SENDA FONT DEL NANO
- FONT DE RABOSER
- POU DEL CANYÍS

- SENDA DEL REMALLAR
- SENDA DEL CASTELLAR

PARATGES NATURALS
- POU CLAR
- SANT ESTEVE
- GAMELLONS
- FUSET

 

  RUTA PEL RIU
INFORMACIÓ ITINERARI PLANOL
 
    La importància de l'aigua

L'aigua és un dels béns considerats més preats per totes les civilitzacions que han poblat estes terres i ha sigut essencial per a la vida, el benestar i el desenrotllament econòmic d'Ontinyent.

L'existència de nombroses fonts s'ha invocat, erròniament, per a explicar el topònim. Encara hi ha qui creu que Ontinyent ve de "Fontinyent".

La importància demogràfica d'Ontinyent s'explica, sobretot, per l'existència d'una horta molt extensa i fèrtil, una de les deu hortes valencianes més importants.

L'abundància d'aigua i el seu aprofitament com a font d'energia explica la gran concentració de molins i batans o enginys manufacturers de la llana, primer, i també del paper, ja en el segle XVIII. A açò hem de sumar-li la presència d'una nombrosa ramaderia, que explica la puixança manufacturera d'Ontinyent en l'època medieval i moderna.

Encara podem apreciar avui al llarg del riu les restes de xumeneres d’antigues fàbriques que aprofitaven esta energia hidràulica. Tot este patrimoni agrari i preindustrial es testimoni d’una passada civilització molt vinculada a la terra. Donar a conéixer este patrimoni, moltes vegades oblidat i degradat, contribuïx a augmentar la sensibilització cap a la importància cultural e històrica d’un element clau (l’aigua) en la conformació de la nostra identitat.


 
–––––– PUNTS D'INTERÈS –––––
  :: Geología de la zona
  ::
Vegetació
  :: La fauna
  :: El Pont Vell
  :: El Pont Nou
  :: El Molí Descals
  :: El camí de l'aigua
  :: El camí del gra

–––––––––––––––––––––––––––––


     Ajuntament d'Ontinyent