LES FESTES... MAIG  
 

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

•••••••••••
Links festius

 

 

Les Comunions i Santa Rita

El mes de maig s’iniciava amb la benedicció dels camps el dia de la Santa Creu (dia 3). En ocasions, alguns col·legis encara fan, a imitació de València, creus de flors.

Ara mateix, maig és el mes del primer combregament, les comunions, dels xiquets i les xiquetes. En la parròquia de Santa Maria, per tal de presidir aquests actes i la resta dels celebrats en aquest mes (com ara les Noces de plata i d’or dels matrimonis dels parroquians), és traslladada en processó la figura de la patrona de la ciutat, la Puríssima Concepció. En acabar el mes, és tornada a la seua Capella reial i pontifícia.

El dia 22 s’hi celebra Santa Rita. L’Associació d’ames de casa du a beneir al temple de Sant Carles roses que després es reparteixen entre els assistents. Els nombrosos fidels ontinyentins d’aquesta santa pengen cobertors amb la seua imatge i realitzen un seguit d’actes festius.

 

 

 

 
     Ajuntament d'Ontinyent